Podmínky ochrany osobních údajů

Společnost SEDEA, s.r.o., IČ: 29240697, se sídlem Chlumova 5429/1a, Jihlava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67820 (dále jen Provozovatel) se zavazuje při nakládání s osobními údaji Klientů jednat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a informací č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Poskytnuté údaje bude provozovatel používat pouze za účelem vyřízení úkonů souvisejících s daným právním vztahem. Klient registrací souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Provozovatel se zavazuje takto získané údaje a informace užívat výhradně pro svou vnitřní potřebu a neposkytovat je třetím osobám. Výjimku představuje jednání provozovatele s třetími osobami, které se podílejí na splnění závazků z uzavřených smluv s Klienty. Těmto třetím osobám budou osobní údaje Klientů poskytovány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění příslušných závazků ze Smluv. Těmito třetími osobami mohou být externí dopravci. Provozovatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku svého zboží a služeb Klientům, Klient má však právo odmítnout při registraci nebo i později využití svých osobních údajů pro marketing a v takových případech je provozovatel povinen tyto údaje Klientů ze svého informačního systému po vyřízení obchodního případu odstranit. Vyřazení Klienta z marketingové databáze je možné provést požadavkem zaslaným na emailovou adresu info@sedea.cz.

K čemu Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje po udělení souhlasu k následujícím účelům:

  • k vyřízení objednávek, obchodních vztahů a obchodních jednání
  • nabídka zboží a služeb prostřednictvím emailového sdělení
  • odpovědi na vaše dotazy a informování zákazníka o nových a změněných službách
  • provádění analýzy, abychom zákazníkovi poskytli relevantní zboží
  • k evidenci dle zákonných předpisů ( zákona o účetnictví atp.)

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. V případě uplatnění výše uvedených práv se na nás můžete obracet na emailové adrese info@sedea.cz.

Soubory Cookies

Webové stránky gwinner.cz pro svůj provoz využívají soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory sloužící k měření návštěvnosti webu, k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení atd.
Jaké cookies používáme?

  • Povinné cookies – napomáhají v průběhu návštěvy webu ke správnému zobrazení a fungování webu. Tyto soubory jsou automaticky smazány po opuštění stránky.
  • Statické cookies – sbírají se anonymně a sdělují informace o tom, jak náš web uživatel používá. Slouží nám pro měření návštěvnosti webu a pro analytické účely stránek.
  • Marketingové cookies – sledují po dobu návštěvy pohyb na jednotlivých stránkách a chování anonymního uživatele. Využíváme je proto, abychom mohli každému uživateli stránek zobrazit relevantní reklamu na internetových stránkách, které jsou zapojeny do reklamního systému Google Adwords a Sklik. Marketingové cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávané na základě souhlasu uživatele.

Udělení souhlasu

Souhlas se sbíráním marketingových cookies je aktivován z podnětu uživatele webu, který vyjádřil aktivním potvrzením možnosti „Souhlasím“, která je v liště, v dolní čísti tohoto webu.

Údaje, které prostřednictvím souborů cookies získáváme, jsou zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména pak společnosti Google, Seznam a Facebook a prostřednictvím těchto zpracovatelů, především pak jejich reklamních systémů, můžeme uživateli zobrazit výše zmíněnou cílenou reklamu.